ทำไมควรใช้บริการ BRC


ฟรี ค่าทำการตลาด เนื่องจากเรามีทีมการตลาดของเราเองไม่ว่าจะเป็น

 1. ทีมงานโพสขายบ้านทางอินเตอร์เน็ต ที่จะหมุนเวียนโพสทรัพย์สินของท่านกระจายตามเวปไซต์ต่างๆ กว่า 170 เว็บไซค์ทุกวัน
 2. มีเวปไซต์เป็นของตัวเอง (www.brcproperty.com) มีลูกค้าเข้าชมเฉลี่ย 500-600 คนต่อวัน (หากค้นหาคำว่า “บ้านมือสองนนทบุรี” ของเราอยู่อันดับ 1ครับ)
 3. มีการสำรวจเปรียบเทียบทรัพย์สิน ที่ประกาศภายใน/ภายนอกโครงการ ในย่านนนทบุรี เพื่อนำมาวิเคราะห์ราคาให้เป็นธรรม
 4. ติดป้ายตามทาง ทั้งภายในโครงการและนอกโครงการเพื่อการเข้าถึงทรัพย์ได้ง่าย รวมถึงการติดป้ายที่หน้าบ้านด้วย
 5. มี ฐานข้อมูลลูกค้าซื้อ ที่มาจากการโทรมาเข้ามาสอบถามเฉลี่ยเดือนละกว่า 2,000 ราย ทำให้มีโอกาสแนะนำผู้ซื้อให้เข้าชมทรัพย์สินของท่านได้ เพิ่มโอกาสในการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 6. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์แจกตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า งานมหกรรมบ้านมือสอง
 7. ทำการตลาดอย่างมีระบบ โดยจะรายงานผลการเข้าชมแต่ละครั้งให้ท่านรับทราบ
 8. เชื่อถือได้ เพราะเราเป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทสมาชิกสามัญนิติบุคคลตลอดชีพ

สะดวก และประหยัดเวลา

 • ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการทำงานหรือวันหยุดพักผ่อนของท่าน มาเปิดบ้านด้วยตัวท่านเอง เรามีพนักงานขายที่มีประสบการณ์ สามารถแนะนำทรัพย์สินของท่านได้เป็นอย่างดี
 • เรา มีบริการด้านสินเชื่อในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และช่วยตรวจสอบวงเงินให้กับผู้ซื้อ ทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ดูแล ด้านการโอนกรรมสิทธ์ ณ.สำนักงานที่ดิน ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขาย เตรียมเอกสารก่อนการโอน ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของท่านตลอดการฝากขาย
 • รวมถึง การโอนกรรมสิทธิ์น้ำประปา-ไฟฟ้า ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเอง

ปลอดภัย

เรามีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซื้อ ลงบันทึกการเบิกยืม-คืนกุญแจทุกครั้งกรณีท่านฝากกุญแจบ้านไว้กับเราและเปิดบ้านโดยพนักงานขายของบริษัทBRC เท่านั้น ไม่ส่งมอบกุญแจให้ใครทั้งสิ้น เพื่อป้องกันปัญหามิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาติดต่อขอดูบ้าน ช่วยดูแลความเรียบร้อยในทรัพย์สินของท่านและโทรรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ

เอกสารประกอบการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายกับ BRC

 • สำเนาโฉนดทีดิน (ทุกหน้า)
 • หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ที่มีชื่อในกรรมสิทธิ์หลังโฉนดทุกท่าน)
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ที่มีชื่อในกรรมสิทธิ์หลังโฉนดทุกท่าน)
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป (กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่สะดวกกระทำด้วยตนเอง)

อัตราค่าบริการ

ทรัพย์สินที่ฝากขายกับ BRC บริการฟรี !!! ทุกขั้นตอน BRC คิดค่าบริการ(คอมมิสชั่น)ต่อเมื่อปิดการขายได้เท่านั้น ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าใดๆ โดยคิดค่าบริการตามจริง ดังนี้

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย กำหนดระยะเวลา 10 เดือน
 • ทรัพย์สินราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ปิดการขายภายใน 3 เดือนแรก (นับวันผู้ซื้อวางจอง) คิดอัตราค่าบริการ 40,000 บาท ชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
 • ทรัพย์สินราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ปิดการขายในเดือนที่ 4 ตลอดจนหมดอายุสัญญา คิดอัตราค่าบริการ 30,000 บาท ชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน

 • ทรัพย์สินราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท ปิดการขายภายใน 3 เดือนแรก (นับวันผู้ซื้อวางจอง) คิดอัตราค่าบริการ 4%ของราคาซื้อขายจริง ชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
 • ทรัพย์สินราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท ปิดการขายในเดือนที่ 4 ตลอดจนหมดอายุสัญญา คิดอัตราค่าบริการ 3% ของราคาซื้อขายจริง ชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน