ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพประกันชีวิต
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการ
 • ตำแหน่ง
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน
  1 ตำแหน่ง
 • รายละเอียด

  หน้าที่ดูแลจัดทำเอกสารภายใน-ภายนอกบริษัทอัพเดทและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จัดการงานธุรการของบริษัท

  คุณสมบัติ

  - เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา

  - มีความชำนาญในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและอีเมล์ รวมถึงโปรแกรม MS Office

  - มีความละเอียดรอบคอบ สามารถประสานงานและจัดการงานต่าง ๆ ให้ลุล่วง

  - ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

  - มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี

  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 

   

แบบฟอร์มสมัครงาน

 • เงินเดือนที่ต้องการ *
 • ชื่อ - นามสกุล *
 • เพศ *
 • วันเกิด *
 • ที่อยู่